Vikværingen er eit fylkesmållag i Noregs Mållag, og arbeider for å fremje nynorsken og dialektane.

Dette er dei gamle og ubrukte nettsidene. Du finn meir oppdatert informasjon hjå Noregs Mållag.